Khởi động vòng đàm phán thứ 6 về hòa bình Syria

Vòng đàm phán thứ 6 về hòa bình Syria diễn ra trong hai ngày 14 và 15.9. Ảnh: Reuters
Vòng đàm phán thứ 6 về hòa bình Syria diễn ra trong hai ngày 14 và 15.9. Ảnh: Reuters