Khối băng khổng lồ nặng hơn 1.000 tỉ tấn tách khỏi Nam Cực

Khối băng trôi bị tách khỏi thềm băng Larsen C. Ảnh: CNN
Khối băng trôi bị tách khỏi thềm băng Larsen C. Ảnh: CNN
Khối băng trôi bị tách khỏi thềm băng Larsen C. Ảnh: CNN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM