Khoảnh khắc xúc động lễ tưởng niệm nạn nhân COVID-19 của ông Biden

Tổng thống đắc cử Joe Biden cùng phu nhân và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris cùng phu quân dự lễ tưởng niệm. Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Joe Biden cùng phu nhân và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris cùng phu quân dự lễ tưởng niệm. Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Joe Biden cùng phu nhân và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris cùng phu quân dự lễ tưởng niệm. Ảnh: AFP
Lên top