Khoảnh khắc máy bay Ukraina nổ tung như cầu lửa ở Iran không ai sống sót

Chiếc Boeing 737 nổ tung và cháy ngùn ngụt. Nguồn: RT
Chiếc Boeing 737 nổ tung và cháy ngùn ngụt. Nguồn: RT
Chiếc Boeing 737 nổ tung và cháy ngùn ngụt. Nguồn: RT
Lên top