Khoảnh khắc chưa từng thấy về sự kiện chói lòa trong vũ trụ

Kính viễn vọng không gian Kepler đã ngừng hoạt động năm 2017. Ảnh: NASA
Kính viễn vọng không gian Kepler đã ngừng hoạt động năm 2017. Ảnh: NASA
Kính viễn vọng không gian Kepler đã ngừng hoạt động năm 2017. Ảnh: NASA
Lên top