Khoa học biết gì về biến thể COVID-19 kháng vaccine mà WHO đang theo dõi?

Virus SARS-CoV-2 trong tế bào cơ thể người mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Virus SARS-CoV-2 trong tế bào cơ thể người mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Virus SARS-CoV-2 trong tế bào cơ thể người mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top