VỤ “TẤN CÔNG 11.9 VÀO SAUDI ARABIA”:

Khó có chiến tranh trả đũa

Nhà máy lọc dầu ở Abqaiq, Saudi Arabia bị tấn công hôm 14.9. Ảnh: REUTERS
Nhà máy lọc dầu ở Abqaiq, Saudi Arabia bị tấn công hôm 14.9. Ảnh: REUTERS
Nhà máy lọc dầu ở Abqaiq, Saudi Arabia bị tấn công hôm 14.9. Ảnh: REUTERS
Lên top