Khi Trung Quốc xuất khẩu kit thử COVID-19

Nhiều công ty Trung Quốc đang cạnh tranh xuất khẩu kit thử COVID-19 sang Châu Âu. Ảnh: Shutterstock
Nhiều công ty Trung Quốc đang cạnh tranh xuất khẩu kit thử COVID-19 sang Châu Âu. Ảnh: Shutterstock
Nhiều công ty Trung Quốc đang cạnh tranh xuất khẩu kit thử COVID-19 sang Châu Âu. Ảnh: Shutterstock
Lên top