Khi Tổng thống Nga - Mỹ liên tục cảm ơn nhau

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.