Khi Tổng thống Nga - Mỹ liên tục cảm ơn nhau

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top