Khi người Ấn Độ ồ ạt bán vàng tích trữ

Người Ấn Độ bán vàng tích trữ do khó khăn vì đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Người Ấn Độ bán vàng tích trữ do khó khăn vì đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Người Ấn Độ bán vàng tích trữ do khó khăn vì đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top