Khi nào WHO công bố một dịch bệnh là đại dịch?

Khử trùng Nhà Quốc hội Hàn Quốc ở Seoul. Ảnh: Yonhap
Khử trùng Nhà Quốc hội Hàn Quốc ở Seoul. Ảnh: Yonhap
Khử trùng Nhà Quốc hội Hàn Quốc ở Seoul. Ảnh: Yonhap
Lên top