Khi nào thì biến thể Delta COVID-19 biến mất?

Biến thể Delta COVID-19 có thể biến mất khi nó tự đột biến, mất khả năng nhân rộng và lây lan. Ảnh minh họa: AFP
Biến thể Delta COVID-19 có thể biến mất khi nó tự đột biến, mất khả năng nhân rộng và lây lan. Ảnh minh họa: AFP
Biến thể Delta COVID-19 có thể biến mất khi nó tự đột biến, mất khả năng nhân rộng và lây lan. Ảnh minh họa: AFP
Lên top