Khi nào có kết quả bỏ phiếu của cử tri đoàn cho ông Trump-Biden?

Ông Donald Trump và Joe Biden. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump và Joe Biden. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump và Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top