Khi nào bầu khí quyển Trái đất sẽ biến mất hoàn toàn?

Khí trong bầu khí quyển Trái đất đang thoát ly ra ngoài không gian với tốc độ không đáng kể. Ảnh: AFP
Khí trong bầu khí quyển Trái đất đang thoát ly ra ngoài không gian với tốc độ không đáng kể. Ảnh: AFP
Khí trong bầu khí quyển Trái đất đang thoát ly ra ngoài không gian với tốc độ không đáng kể. Ảnh: AFP
Lên top