Khi cơn sốt cá rồng quét qua thế giới

Cá rồng thường thu hút rất mạnh nhờ màu sắc rực rỡ. Ảnh AFP
Cá rồng thường thu hút rất mạnh nhờ màu sắc rực rỡ. Ảnh AFP
Cá rồng thường thu hút rất mạnh nhờ màu sắc rực rỡ. Ảnh AFP
Lên top