Khi âm nhạc tạo ra từ... mạng nhện

Các nhà khoa học Mỹ tạo ra âm nhạc từ mạng nhện. Ảnh: AFP.
Các nhà khoa học Mỹ tạo ra âm nhạc từ mạng nhện. Ảnh: AFP.
Các nhà khoa học Mỹ tạo ra âm nhạc từ mạng nhện. Ảnh: AFP.
Lên top