Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khảo sát giờ chót của Reuters: Bà Clinton có 90% cơ hội chiến thắng