Khảo cổ Trung Quốc phát hiện tàn tích cấu trúc 4.500 năm tuổi hiếm có

Nhà khảo cổ Trung Quốc đang lấy các cổ vật bằng ngà voi ở di chỉ Tam Tinh Đôi, Tứ Xuyên. Ảnh minh họa. Ảnh: Tân Hoa Xã
Nhà khảo cổ Trung Quốc đang lấy các cổ vật bằng ngà voi ở di chỉ Tam Tinh Đôi, Tứ Xuyên. Ảnh minh họa. Ảnh: Tân Hoa Xã
Nhà khảo cổ Trung Quốc đang lấy các cổ vật bằng ngà voi ở di chỉ Tam Tinh Đôi, Tứ Xuyên. Ảnh minh họa. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top