Khảo cổ Trung Quốc công bố loạt cổ vật mới khai quật ở Tam Tinh Đôi

Tượng hình người bằng đồng được phát hiện tại hố số 3 ở di chỉ khảo cổ Tam Tinh Đôi, Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 3.9. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tượng hình người bằng đồng được phát hiện tại hố số 3 ở di chỉ khảo cổ Tam Tinh Đôi, Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 3.9. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tượng hình người bằng đồng được phát hiện tại hố số 3 ở di chỉ khảo cổ Tam Tinh Đôi, Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 3.9. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top