Khảo cổ Trung Quốc, Ai Cập vào top phát hiện thú vị nhất 2021

Mặt nạ vàng được khai quật ở di tích khảo cổ Trung Quốc Tam Tinh Đôi. Ảnh: Xinhua
Mặt nạ vàng được khai quật ở di tích khảo cổ Trung Quốc Tam Tinh Đôi. Ảnh: Xinhua
Mặt nạ vàng được khai quật ở di tích khảo cổ Trung Quốc Tam Tinh Đôi. Ảnh: Xinhua
Lên top