Khảo cổ ở lăng mộ Tây Tạng Trung Quốc phát hiện dấu tích quan trọng

Những bức tượng nhỏ bằng gỗ được phát hiện tại khu lăng mộ Sangmda Lungga, Tây Tạng, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã
Những bức tượng nhỏ bằng gỗ được phát hiện tại khu lăng mộ Sangmda Lungga, Tây Tạng, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã
Những bức tượng nhỏ bằng gỗ được phát hiện tại khu lăng mộ Sangmda Lungga, Tây Tạng, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã
Lên top