Khảo cổ Israel phát hiện bức tranh khảm 1.600 năm tuổi

Bức tranh khảm được các nhà khảo cổ Israel khai quật. Ảnh: IAA
Bức tranh khảm được các nhà khảo cổ Israel khai quật. Ảnh: IAA
Bức tranh khảm được các nhà khảo cổ Israel khai quật. Ảnh: IAA
Lên top