Kháng thể của bệnh nhân COVID-19 chống các biến thể virus mới bao lâu?

Hình minh họa virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19. Ảnh: Southern Illinois University.
Hình minh họa virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19. Ảnh: Southern Illinois University.
Hình minh họa virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19. Ảnh: Southern Illinois University.
Lên top