Khám phá từ A-Z đoàn tàu đặc biệt của gia tộc ông Kim Jong-un

Ông Kim Jong-un tiếp quan chức Trung Quốc trên tàu. Ảnh: UPI
Ông Kim Jong-un tiếp quan chức Trung Quốc trên tàu. Ảnh: UPI
Ông Kim Jong-un tiếp quan chức Trung Quốc trên tàu. Ảnh: UPI
Lên top