Khám phá món ăn cổ truyền trong dịp Tết Thanh minh ở Trung Quốc

Các món ăn cổ truyền trong dịp Tết thanh minh ở Trung Quốc. Ảnh: China Daily
Các món ăn cổ truyền trong dịp Tết thanh minh ở Trung Quốc. Ảnh: China Daily
Các món ăn cổ truyền trong dịp Tết thanh minh ở Trung Quốc. Ảnh: China Daily
Lên top