Khám phá mới về nguồn gốc dải Ngân hà

Một thiên hà xoắn ốc tương tự dải Ngân hà quan sát được từ kính thiên văn. Ảnh: AFP
Một thiên hà xoắn ốc tương tự dải Ngân hà quan sát được từ kính thiên văn. Ảnh: AFP
Một thiên hà xoắn ốc tương tự dải Ngân hà quan sát được từ kính thiên văn. Ảnh: AFP
Lên top