Khám phá kinh ngạc từ vết chân khủng long hóa thạch 72 triệu năm

Nhóm các nhà khoa học đã phát hiệu điều bất ngờ về loài khủng long bạo chúa qua các dấu chân hóa thạch của chúng từ 72 triệu năm trước. Ảnh: AFP
Nhóm các nhà khoa học đã phát hiệu điều bất ngờ về loài khủng long bạo chúa qua các dấu chân hóa thạch của chúng từ 72 triệu năm trước. Ảnh: AFP
Nhóm các nhà khoa học đã phát hiệu điều bất ngờ về loài khủng long bạo chúa qua các dấu chân hóa thạch của chúng từ 72 triệu năm trước. Ảnh: AFP
Lên top