Khám phá hầm ngầm quân sự Trung Quốc 1800 năm của Tào Tháo

Hầm ngầm 1.800 năm tuổi ở thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Hầm ngầm 1.800 năm tuổi ở thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Hầm ngầm 1.800 năm tuổi ở thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Lên top