Khám phá con đường tiềm năng để du hành vũ trụ lên sao Hỏa

Sao Hỏa trước và sau khi có bão bụi. Ảnh: NASA
Sao Hỏa trước và sau khi có bão bụi. Ảnh: NASA
Sao Hỏa trước và sau khi có bão bụi. Ảnh: NASA
Lên top