Khám nghiệm tử thi George Floyd cho kết quả bất ngờ

Cảnh sát Mỹ ghì cổ George Floyd. Ảnh: FB
Cảnh sát Mỹ ghì cổ George Floyd. Ảnh: FB
Cảnh sát Mỹ ghì cổ George Floyd. Ảnh: FB
Lên top