Khalid Sheikh Mohammed: Kẻ lên kế hoạch vụ 11.9 vẫn chưa bị kết án

Khalid Sheikh Mohammed, kẻ lên kế hoạch vụ 11.9, sau khi bị bắt năm 2003. Ảnh: AFP
Khalid Sheikh Mohammed, kẻ lên kế hoạch vụ 11.9, sau khi bị bắt năm 2003. Ảnh: AFP
Khalid Sheikh Mohammed, kẻ lên kế hoạch vụ 11.9, sau khi bị bắt năm 2003. Ảnh: AFP
Lên top