Khai quật xác ướp, kho báu kinh ngạc có thể viết lại lịch sử Ai Cập

Xác ướp mới vừa được khai quật có niên đại từ thời Tân Vương quốc Ai Cập. Ảnh: Bộ Cổ vật Ai Cập
Xác ướp mới vừa được khai quật có niên đại từ thời Tân Vương quốc Ai Cập. Ảnh: Bộ Cổ vật Ai Cập
Xác ướp mới vừa được khai quật có niên đại từ thời Tân Vương quốc Ai Cập. Ảnh: Bộ Cổ vật Ai Cập
Lên top