Khai quật nhóm mộ cổ quy mô lớn thời Minh-Thanh tại Trung Quốc

Một lăng mộ với hài cốt hơn 2000 năm tuổi được phát hiện hôm 19.4 tại Trung Quốc. Ảnh minh họa: China News/ Viện khảo cổ tỉnh Thiểm Tây
Một lăng mộ với hài cốt hơn 2000 năm tuổi được phát hiện hôm 19.4 tại Trung Quốc. Ảnh minh họa: China News/ Viện khảo cổ tỉnh Thiểm Tây
Một lăng mộ với hài cốt hơn 2000 năm tuổi được phát hiện hôm 19.4 tại Trung Quốc. Ảnh minh họa: China News/ Viện khảo cổ tỉnh Thiểm Tây
Lên top