Khai quật mộ cổ lâu đời nhất Châu Phi tìm được hài cốt gần 80.000 năm

Lên top