Khai quật khảo cổ phát hiện kho vũ khí và đồ tạo tác thời kỳ đồ sắt

Vũ khí và đồ tạo tác được tìm thấy ở Wallburg Wilzenberg Hillfort của Đức. Ảnh: Hiệp hội khu vực Westphalia-Lippe LWL
Vũ khí và đồ tạo tác được tìm thấy ở Wallburg Wilzenberg Hillfort của Đức. Ảnh: Hiệp hội khu vực Westphalia-Lippe LWL
Vũ khí và đồ tạo tác được tìm thấy ở Wallburg Wilzenberg Hillfort của Đức. Ảnh: Hiệp hội khu vực Westphalia-Lippe LWL
Lên top