Khai quật khảo cổ phát hiện kho báu bằng bạc ở Ba Lan

Một số đồng xu được các nhà khảo cổ khai quật tại Ba Lan. Ảnh: Ủy ban di sản quốc gia Ba Lan
Một số đồng xu được các nhà khảo cổ khai quật tại Ba Lan. Ảnh: Ủy ban di sản quốc gia Ba Lan
Một số đồng xu được các nhà khảo cổ khai quật tại Ba Lan. Ảnh: Ủy ban di sản quốc gia Ba Lan
Lên top