Khai quật khảo cổ cánh đồng chum ở Lào dần hé lộ bí mật

Các chum ở cánh đồng chum có kích thước khác nhau. Ảnh: Dự án khảo cổ học cánh đồng chum
Các chum ở cánh đồng chum có kích thước khác nhau. Ảnh: Dự án khảo cổ học cánh đồng chum
Các chum ở cánh đồng chum có kích thước khác nhau. Ảnh: Dự án khảo cổ học cánh đồng chum
Lên top