Khai quật "iPhone cổ" từ ngôi mộ 2.100 năm tuổi

Các nhà khảo cổ ví cổ vật khai quật được ở Nga là "iPhone". Ảnh: Siberian Times
Các nhà khảo cổ ví cổ vật khai quật được ở Nga là "iPhone". Ảnh: Siberian Times
Các nhà khảo cổ ví cổ vật khai quật được ở Nga là "iPhone". Ảnh: Siberian Times
Lên top