Khai quật đường hầm tinh vi nhất trong lịch sử Mỹ

Đường hầm tinh vi nhất trong lịch sử Mỹ được phát hiện hôm 4.8. Ảnh: AP.
Đường hầm tinh vi nhất trong lịch sử Mỹ được phát hiện hôm 4.8. Ảnh: AP.
Đường hầm tinh vi nhất trong lịch sử Mỹ được phát hiện hôm 4.8. Ảnh: AP.
Lên top