Khai quật đồng tiền vàng 1.500 tuổi thời đế quốc Đông La Mã

Đồng tiền vàng cổ có in hình Hoàng đế Đông La Mã và các con trai. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đồng tiền vàng cổ có in hình Hoàng đế Đông La Mã và các con trai. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đồng tiền vàng cổ có in hình Hoàng đế Đông La Mã và các con trai. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top