Khai quật cổ vật bằng vàng bí ẩn ở di chỉ khảo cổ huyền thoại Trung Quốc

Một số đĩa vàng mỏng bí ẩn được tìm thấy ở hố số 5 tại di chỉ khảo cổ huyền thoại Tam Tinh Đôi của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.
Một số đĩa vàng mỏng bí ẩn được tìm thấy ở hố số 5 tại di chỉ khảo cổ huyền thoại Tam Tinh Đôi của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.
Một số đĩa vàng mỏng bí ẩn được tìm thấy ở hố số 5 tại di chỉ khảo cổ huyền thoại Tam Tinh Đôi của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.
Lên top