Khai quật bức tượng không đầu không tay ở thành phố cổ Metropolis

Các nhà khảo cổ học ở miền tây Thổ Nhĩ Kỳ đã khai quật được một bức tượng bằng đá cẩm thạch 1.800 năm tuổi từ tàn tích của thành phố cổ Metropolis. Ảnh: Khảo cổ Thổ Nhĩ Kỳ
Các nhà khảo cổ học ở miền tây Thổ Nhĩ Kỳ đã khai quật được một bức tượng bằng đá cẩm thạch 1.800 năm tuổi từ tàn tích của thành phố cổ Metropolis. Ảnh: Khảo cổ Thổ Nhĩ Kỳ
Các nhà khảo cổ học ở miền tây Thổ Nhĩ Kỳ đã khai quật được một bức tượng bằng đá cẩm thạch 1.800 năm tuổi từ tàn tích của thành phố cổ Metropolis. Ảnh: Khảo cổ Thổ Nhĩ Kỳ
Lên top