Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khai mạc Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp APEC (SOM3)

Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp APEC.
Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp APEC.