Khai mạc Hội nghị ASEM cùng hành động ứng phó biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu đã làm cho tình trạng sạt lở ở ĐBSCL diễn ra ngày càng nghiêm trọng.
Biến đổi khí hậu đã làm cho tình trạng sạt lở ở ĐBSCL diễn ra ngày càng nghiêm trọng.
Biến đổi khí hậu đã làm cho tình trạng sạt lở ở ĐBSCL diễn ra ngày càng nghiêm trọng.
Lên top