Khách sạn xây dựng bất hợp pháp, gần 50 quan chức Trung Quốc bị bắt

Một nhân viên cứu hộ cứu đứa bé khỏi đống đổ nát sau khi khách sạn bị sập ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc vào tháng 3.2020. Ảnh: China Daily
Một nhân viên cứu hộ cứu đứa bé khỏi đống đổ nát sau khi khách sạn bị sập ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc vào tháng 3.2020. Ảnh: China Daily
Một nhân viên cứu hộ cứu đứa bé khỏi đống đổ nát sau khi khách sạn bị sập ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc vào tháng 3.2020. Ảnh: China Daily
Lên top