Khách sạn siêu sang dát vàng đầu tiên ở Hà Nội lên báo tây

Bồn tắm dát vàng bên trong khách sạn. Ảnh: Reuters
Bồn tắm dát vàng bên trong khách sạn. Ảnh: Reuters
Bồn tắm dát vàng bên trong khách sạn. Ảnh: Reuters
Lên top