Khách sạn ở Thái Lan xây giống Angkor Wat

Nhà hàng Bayon của khách sạn mang nét kiến trúc đặc trưng trong văn hóa, nghệ thuật Angkor Wat và Châu Âu. Ảnh: Bangkok Post
Nhà hàng Bayon của khách sạn mang nét kiến trúc đặc trưng trong văn hóa, nghệ thuật Angkor Wat và Châu Âu. Ảnh: Bangkok Post
Nhà hàng Bayon của khách sạn mang nét kiến trúc đặc trưng trong văn hóa, nghệ thuật Angkor Wat và Châu Âu. Ảnh: Bangkok Post
Lên top