Khách sạn không gian đầu tiên trên thế giới công bố thời điểm mở cửa

Khách sạn không gian đầu tiên trên thế giới sẽ mở cửa vào năm 2027. Ảnh: Orbital Assembly Corporation.
Khách sạn không gian đầu tiên trên thế giới sẽ mở cửa vào năm 2027. Ảnh: Orbital Assembly Corporation.
Khách sạn không gian đầu tiên trên thế giới sẽ mở cửa vào năm 2027. Ảnh: Orbital Assembly Corporation.
Lên top