Khách du lịch tới Anh phải cách ly 14 ngày kể từ 8.6

Một góc của Nhà ga số 2 tại sân bay Heathrow, London, Anh. Ảnh: AFP.
Một góc của Nhà ga số 2 tại sân bay Heathrow, London, Anh. Ảnh: AFP.
Một góc của Nhà ga số 2 tại sân bay Heathrow, London, Anh. Ảnh: AFP.
Lên top