Khách du lịch giàu có tìm kiếm các điểm nghỉ dưỡng để chữa bệnh

Du lịch hạng sang suy giảm trong đại dịch. Ảnh: TASS
Du lịch hạng sang suy giảm trong đại dịch. Ảnh: TASS
Du lịch hạng sang suy giảm trong đại dịch. Ảnh: TASS
Lên top